เครื่องกวาดพื้นดูดฝุ่นอัตโนมัติ

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ ทุกรุ่นเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แห้งเท่านั้นจึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบกวาดเก็บและดูดฝุ่น แต่ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ในบริเวณพื้นที่เปียกขอแนะนำให้ปิดระบบดูดเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายโดยใช้ระบบกวาดเพียงอย่างเดียวได้ โดยทั่วไปเครื่องกวาดรุ่นเล็กถึงกลางจะใช้ระบบกวาดแบบ Direct throw ส่วนเครื่องกวาดขนาดใหญ่หรือรุ่นนั่งขับที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปจะใช้ ระบบกวาดแบบ Direct over flow การทำงานของเครื่องกวาดนั้นจะช่วยป้องกันมลภาวะได้มาก ระบบจะทำงานเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เริ่มจากการกวาดขยะไปเก็บยังในถังเก็บ มอเตอร์ดูดฝุ่นเข้ามาและลมที่ดูดฝุ่นเข้ามาจะผ่านไปยังฟิลเตอร์กรองฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างมาก

  เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องดูดฝุ่น อะไหล่เครื่องดูดฝุ่น นำเข้าเครื่องดูดฝุ่น

 

Visitors: 139,031