เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ

การดูแลรักษา

วิธีดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การทำความสะอาดถุงกรอง หรือถุงเก็บฝุ่น ที่สามารซักล้างได้ เพื่อป้องกันการอุดตัน ยืดอายุการทำงานมอเตอร์ ไม่เกิดความร้อนจากการทำงาน และฟิวเตอร์ภายในอีก 2 ชั้น (ถ้ามี) อีกวิธีของการดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น คือการใช้งานแต่ละรูปแบบของการใช้ เช่น การปรับกำลังดูดให้เหมาะสมกับงานประเภทนั้น ๆ ดูแลรักษาอุปกรณ์การใช้งาน ประเภทสายดูดและท่อให้อยู่ในสภาพปกติ คือไม่ลีบแบน ทำให้การดูดฝุ่นไม่สะดวก


 

Visitors: 138,238